Јавне набавке

 

Јавна набавка мале вредности - ЈН број 03/2013 - Услуге одржавања и унапређења Информационог система Владе

  1. Позив за подношење понуда (.docx)
  2. Конкурсна документација (.docx)