Organizaciona šema

Organizaciona šema

Kontakti

GENERALNI SEKRETAR
Novak Nedić
ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA
Tamara Stojčević
POMOĆNICI GENERALNOG SEKRETARA BROJ IZVRŠILACA
Nada Miljuš


Saša Marković


Petar Janjić


Momčilo Gajić


Danijel Nikolić
5
SEKTOR ZA PRIPREMU I OBRADU SEDNICA VLADE I RADNIH TELA VLADE SEKTOR ZA PLANIRANJE, NADZOR, KOORDINACIJU POLITIKA I POSLOVE U VEZI SA PROCESOM INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU SEKTOR ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU SEKTOR ZA POSLOVE PROTOKOLA SEKTOR ZA MEĐUNARODNU I RAZVOJNU SARADNJU
Pomoćnik: Nada Miljuš
BIRO GENERALNOG SEKRETARIJATA
Načelnik Biroa: Vanja Kaličanin

Broj izvršilaca: 14

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 46
Pomoćnik: Saša Marković
GRUPA ZA POSLOVE PLANIRANJA, PRAĆENJA I NADZORA
Rukovodilac Grupe: Edita Đuranović

Broj izvršilaca: 3
GRUPA ZA POSLOVE KOORDINACIJE, ANALIZU POLITIKA I POSLOVE U VEZI SA PROCESOM INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU
Rukovodilac Grupe: Suzana Otašević

Broj izvršilaca: 3

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 7
Pomoćnik: Petar Janjić
ODELJENJE ZA TEHNIČKU PODRŠKU RADU VLADE
Načelnik Odeljenja:

Broj izvršilaca: 9
GRUPA ZA KOORDINACIJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH PROJEKATA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, INFORMACIONU BEZBEDNOST I INTEROPERABILNOST
Rukovodilac Grupe: Časlav Maksić

Broj izvršilaca: 3

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 13
Pomoćnik: Momčilo Gajić

Broj izvršilaca: 8

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 8
Pomoćnik: Danijel Nikolić
ODELJENJE ZA ANALITIKU, PLANIRANJE I EVIDENCIJU
Načelnik Odeljenja:

Broj izvršilaca: 7

ODSEK ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA OD ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU, MEĐUNARODNU SARADNJU I IZDAVANJE IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA ZAPOSLENIMA U POSEBNIM ORGANIZACIJAMA
Šef Odseka:

Broj izvršilaca: 8

UKUPAN BROJ U SEKTORU: 16

Kao uže unutrašnje jedinice izvan sastava sektora obrazovane su: Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove, Odeljenje za pravne poslove i ljudske resurse i Odeljenje za opšte poslove.

ODELJENJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE
Načelnik Odeljenja: Gordana Jovanović
Telefon: 3617-610
Broj izvršilaca: 8
Načelnik Odeljenja: Desanka Duran
Telefon: 3617-716
Broj izvršilaca: 8
Načelnik Odeljenja: Bogdan Mamić
Telefon: 3610-336
Broj izvršilaca: 14