Апликација

Апликација

Апликација

Апликација за планирање и праћење рада Владе Републике Србије има за циљ да омогући подношење прилога корисника (органи државне управе) директним уносом података у систем којем се приступа преко онлине портала. Када приступе систему, корисници ће кроз различите екране имати могућност да дефинишу своје циљеве, програме, програмске и нормативне активности. На основу прилога корисника, у Генералном секретаријату ће се приступити изради Програма рада Владе, односно пратити остварење резултата на основу дефинисаних индикатора и финансијских средстава, генерисати извештаји у складу са дефинисаним роковима, као и ad hoc извештаји, како би се у крајњој инстанци генерисао годишњи Извештај о раду Владе.

Апликација се састоји из два модула, и то:

  1. Модул за унос планова за израду годишњег Програма рада Владе, и
  2. Модул за праћење и извештавање о остварењу планова за потребе израде годишњег Извештаја о раду Владе.

У основи ове апликације је методологија планирања и праћења програма и пројеката, која је током протекле четири године разрађена и тестирана у ресорним министарствима. Методологија годишњег средњорочног планирања, праћења програма и пројеката, спроводила се у оквиру Пројекта „Ка ефикаснијем спровођењу реформи – ГОП Пројекат“